ஆகஸ்ட் 15

குமரி எஸ். நீலகண்டன்

640.00

“மகாத்மா சுடப்பட்ட போது அவர்

கடைசியாக என்ன சொன்னார் – புதிய தகவல்”

காந்தியின் வாழ்க்கை, கல்யாணத்தின் வாழ்க்கை, சராசரி இந்தியனின் வாழ்க்கை என்ற முக்கடலின் சங்கமத்தில் உயிர்த்தது இந்த நாவல். சுதந்திரத்தின் முன்னும் பின்னும் இந்திய அரசியல் சித்திரம் எதார்த்தமாய்.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆகஸ்ட் 15”

Your email address will not be published. Required fields are marked *