இறை இடம் இவர்

ஆ.மணிவேல்

2,000.00

தாமரை பிரதர்ஸ் மீடியா பிரைவேட்லிமிடெட்

கடவுள் வடிங்கள்…

உங்கள் இல்லங்களில்…

கண்கவரும் ஓவியங்களாக…

இறை நெறி ஓவியர் ஆ.மணிவேலுவின் கைவண்ணத்தில் புத்தக வடிவமாக…

“ இறை இடம் இவர்”

மொத்தம் 51 தெய்வீகத் திருவுவருங்கள் வண்ணத்தில் விளக்கங்களுடன்.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இறை இடம் இவர்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *