உலகை வெல்வோம்

பேராசிரியர் முகமது அப்துல்காதர்

140.00

“சாதிக்க துடிக்கும் இளைஞர்களுக்கான தன்னம்பிக்கை வழிகாட்டி…”

இது வெறும் தன்னம்பிக்கை நூல் மட்டுமல்ல. வெற்றியாளர்களின் நிஜக்கதைகளைப் படித்து அதன் மூலமாக வெற்றிக்கான புதிய யுக்திகளை கையாண்டு ஒரு புதிய ஆரம்பத்தையும், புதிய வெற்றியையும் தரப்போகும் உன்னத நூல்.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “உலகை வெல்வோம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *