கடவுளைக் கண்டவர்கள்

இந்திரா சௌந்தரராஜன்

320.00

மந்திர சப்தங்கள் கண் எதிரில் பெரும் விளைவுகளை உருவாக்க வல்லவை… அதனாலேயே இவை கடவுளோடு மட்டும் தொடர்புடையதாக உள்ளன.

‘’ இறை காட்சி என்பது அதிசயங்களுக்கெல்லாம் அதிசயம். அதைக் காண தகுதி மட்டுமல்ல…

தாங்கும் திறனும் முக்கியம்.

துன்பம் நேரும் போது அந்த துன்பத்தைக் கண்டு அஞ்சி நடுங்குவது சராசரி மனநிலை.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கடவுளைக் கண்டவர்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *