தி்ராவிட கேள்வியும் தேசிய பதிலும்

பிரபாகரன்

230.00

“திராவிட பசப்புரைகளுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்க…படியுங்கள்”

இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ள பாரத நாட்டை உலகின் முதல் நாடாகக் காணவேண்டும் என்ற துடிப்பு உள்ளவரா நீங்கள்?

நாத்திகம் பேசி நாத்தழும்பேறிய கூட்டத்தின் கொட்டத்தை அடக்கவேண்டும் என்று நினைப்பவரா நீங்கள்?

நாங்கள் பேசியதே தமிழ், காட்டியதே பண்பாடு, தீட்டியதே இலக்கியம், திரித்து எழுதியதே வரலாறு என்று இறுமாந்து இருக்கும் கூட்டத்தைத் தெறிக்கவிட ஆசையா?

எழுத்தாளர், பல்கலை வித்தகர் பா.பிரபாகரனின் அக்னி பேனாவில் வெடித்த வார்த்தைக் கனல்கள். உங்களுக்காக

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தி்ராவிட கேள்வியும் தேசிய பதிலும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *