நவக்கிரகங்களும் பரிகாரங்களும்

ஆர்.ஹேமாபாஸ்கர்ராஜு

320.00

” நவக்கிரகங்களால் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகள், திருமணத்தடை, ஆயுளை அதிகரிக்க செல்ல வேண்டிய ஆலயங்கள், பரிகாரங்கள் பற்றி அறிய…படியுங்கள்

நவக்கிரகங்கள் என்னவோ ஒன்பது தான். ஆனால் அவை, ஒருவரது வாழ்வில் நடத்தும் செயல்கள் எத்தனையோ கோடி, இந்த நவக்கிரகங்கள் மனித வாழ்வில் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை விவரிப்பது தான் இந்த நூலின் நோக்கம். நமக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் என்றாலும் சரி, கெட்டதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றாலும் சரி… ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் உரிய பரிகாரத்தை செய்தால் போதுமானது. இது பற்றிய விபரங்களைத் தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது இந்த நூல், இந்த நூலில் இன்னொரு புதுமை என்னவென்றால், கிரகங்களின் தன்மைகளைப் பட்டியலிட்டு காட்டியிருப்பது. வாசகர்கள் படிப்பதற்கு, இது வசதியாக இருக்கும், நவக்கிரகங்கள் பற்றி எத்தனையோ புத்தகங்கள் வந்திருந்தாலும், இது ஒரு புதுமை நூலாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நவக்கிரகங்களும் பரிகாரங்களும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *