நாயகன்

ப.லட்சுமி

360.00

அந்துமணி எளிய மக்களுக்கு அன்பான நண்பர்; வாசகர்களுக்கோ நெருங்கிய உறவினர். மனிதநேயம், ஈகை, பலதுறை ஞானம், கடும் உழைப்பு மற்றும் ஜாதி, மதம், ஏழை, பணக்காரன் என்ற பாகுபாடு அற்ற அந்த வெள்ளந்தி மனிதரின் வாழ்க்கை பயணத்தை நாமும் கொஞ்சம் எட்டி பார்ப்போம்.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நாயகன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *