பணம் பேசும் சிறுகதைகள்

கணேஷ் கல்யாண்

250.00

‘சம்பாவனை என்பது பணக்கவர் அங்கீகாரமா’

‘தக்ஷிணைன்னா என்ன தெரியுமா? ‘

பணம் பேசும் கதைகள் சாதாரண நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த நம்மில் ஒருவருடைய அனுபவங்களைப் போல் வட்டார மொழியில் சம்பாஷணை பாணியில் இருப்பது தனிச்சிறப்பு. பல கதைகள் இறுதியில் வியக்கத்தகு திருப்பத்தை கொண்டுள்ளதாகவும் இருப்பது வாசகர்களை இழுத்து வந்துள்ளன.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பணம் பேசும் சிறுகதைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *