மஹா அவதார் பாபாஜி

பி.சுவாமிநாதன்

180.00

“தங்கத்திலேயே ஒரு மாளிகையைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா?

தன் பக்தனுக்காக அதை நிஜத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்

பாபாஜி யார் அந்த பக்தர் படியுங்கள்”

ஆன்மிக எழுத்தாளராகத் தன் பயணத்தைத் துவக்கிய திரு பி. சுவாமிநாதன். இதுவரை பல்வேறு இதழ்களில் ஆன்மிகத் தொடர் கட்டுரைகளை எழுதி இருக்கிறார். இன்றும் எழுதி வருகிறார். இவர் எழுதிய இந்த ஆன்மிகக் கட்டுரைகள் பதிப்பக நூல்களாக வெளியாகி, பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கின்றன.

எழுத்தில் பயணத்தைத் துவக்கி. இன்றைக்கும் பேச்சையும் தன் மூச்சாகக் கொண்டிருக்கிறார்.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “மஹா அவதார் பாபாஜி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *