வாழ்வில் ஒளி ஏற்றும் வைணவத் தலங்கள்

ஆர்.வி.பதி

280.00

” ஒரே கருவறையில் இரட்டைப் பெருமாள்…

50 பெருமாள் கோவில்களின் அரிய வரலாறு

விபரம் அறிய…”

திருமால் பெருமைக்கு நிகரில்லை. அது போல் அவர் வாசம் செய்யும் தலங்களின் சிறப்புக்கும் நிகர் கிடையாது. அவ்வாறான, சிறப்பு மிக்க 50 தலங்களின் வரலாறு இந்த நூலில் தொகுக்கபட்டுள்ளது.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வாழ்வில் ஒளி ஏற்றும் வைணவத் தலங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *