விக்கின சமர்த்தன்

க.சீ வெங்கட் சுப்பிரமணியம்

200.00

“அறிய தகவல்கள்! அற்புதமான

காரிய சித்தி சுலோகங்கள்!!

வரங்களை வாரி வழங்க இதோ வந்து விட்டான்!!!”

இதோ உங்கள் சங்கடங்களைப் போக்க வந்துவிட்டார் கணபதி. உங்கள் துயர் களைவது உறுதி. கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வருவார் நம் கணபதி. உருவாய் அருவாய் திருவாய் விளங்குபவர் விநாயகர். விநாயகப் பெருமான் கருணையின் திருவுருவானவர். அவர் அருளிருந்தால் எத்தனை சோதனைகள் வந்தாலும், அந்தச் சோதனைகள் வந்த இடம் தெரியாமல் ஓடிவிடும். ஆம் தும்பிக்கைத் தெய்வமே நம் நம்பிக்கை நாயகர்.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “விக்கின சமர்த்தன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *