ஸ்ரீரங்க விஜயம்

விஜயராகவ சர்மா

160.00

ஸ்ரீ ரங்கநாதர் திருவரங்கம் வந்த சரித்ரம்

“ஸ்ரீமன் நாராயணன் வைகுண்டத்தை விட்டு இந்த பூலோக வைகுண்டமான திருவரங்கத்தில் பேசும் அரங்கனாக திகழ்வதன் பின்னணி…

அறிந்து கொள்ள…

ஸ்ரீமன் நாராயணன் வைகுண்டத்தை விட்டு இந்த பூலோக வைகுண்டமான திருவரங்கத்தில் வந்து கலியுக தெய்வமாக, பேசும் அரங்கனாக கோவில் கொண்டு திகழ்வதன் பின்னால் ஒரு சுவையான சரித்ரம் உள்ளது.

இந்த சரித்ரத்தை இதிகாசமான ராமாயணத்திலும், புராணங்களான கருட புராணம், பத்ம புராணம் ப்ரம்மாண்ட புராணத்திலும், ஸ்ரீரங்க சேஷ்த்ர மாஹாத்ம்யமாகவும், ஸ்ரீ ரங்க ப்ரம்ம வித்யை என்னும் பெயரிலும் நமக்குக் காணக்கிடைக்கிறது.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஸ்ரீரங்க விஜயம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *