அவசியம் தரிசிக்க வேண்டிய நவக்கிரக ஆலயங்கள்

பி.சுவாமிநாதன்

200.00

” நாளும் கோளும்  நல்லது செய்ய நவக்கிரக தலங்களை தரிசியுங்கள்…ஒன்பது ஆலயங்களும் இந்நூலில்…

படியுங்கள் பலன் பெறுங்கள்! “

அவசியம் தரிசிக்க வேண்டிய நவக்கிரக ஆலயங்கள்

1. சூரியனார்கோவில் – சூரிய பகவான்

2. திங்களூர் – சந்திர பகவான்

3. வைத்தீஸ்வரன்கோவில் – அங்காரக பகவான்

4. திருவெண்காடு – புத பகவான்

5. ஆலங்குடி – குரு பகவான்

6. கஞ்சனூர் – சுக்கிர பகவான்

7. திருநள்ளாறு – சனி பகவான்

8. திருநாகேஸ்வரம் – ராகு பகவான்

9. கீழ்ப்பெரும்பள்ளம் – கேது பகவான்

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அவசியம் தரிசிக்க வேண்டிய நவக்கிரக ஆலயங்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *