சிவநேயச் செல்வர்கள்

மா.க.சுப்பிரமணியன்

440.00

சிவாலயங்களுக்குச் செல்கிறோம் பிரகாரம் வலம் வருகையில் 63 நபர்கல் கம்பீரமாக கொலுவிருப்பதைக் காண்கிறோம். யார் இவர்கள்? ஈசனுக்கு பெருந்தொண்டாற்றிய நாயன்மார்களே ஆவர். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான சேவை புரிந்து இறைவனின் திருக்கருணை பெற்றவர்கள் இந்த சீலர்கள்.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சிவநேயச் செல்வர்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *