நடிகையின் தவம்

வரலொட்டி ரெங்கசாமி

380.00

வக்கிரங்களையும்  வலிகளையும் பெற்றுக் கொண்டு பதிலுக்கு அன்பையும் அரவணைப்பையும் தந்த நடிகையின் கதை…”

“ஒரு கதைசொல்லியின் வைத்தியமாகத் தொடங்கி நடிகையின் தவமாக மாறிய கதை. வாழ்க்கையை ஒட்டுமொத்தமாகத் தொலைத்தவளுக்கு அதைவிடப் பெரிய வரத்தைப் பெற்றுத் தந்த கதைதான் நடிகையின் தவம்”

– சுமித்ரா தேவி.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நடிகையின் தவம்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *