நலம் நம் கையில் பாகம் 1

டாக்டர்.கு.கணேசன்

190.00

நமது உடல் நலத்தை பேண உதவும் அடிப்படை மருத்துவ விஷயங்களை, மருத்துவ விழிப்புணர்வு கட்டுரைகளை ‘நலம் நம் கையில்’ என்ற புத்தகத்தின் இரண்டு பாகங்களிலும் அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் விதம் எளிய நடையில் எழுதி உள்ளார் டாக்டர் கு.கணேசன்

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “நலம் நம் கையில் பாகம் 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *