பேன்டிங்,போஸ், இவர்களுக்கு பின்னும்

டாக்டர்.மோகன்

330.00

பேன்டிங், போஸ், மேக்லியோடு, கோலிப் ஆகியோர் இன்சுலின் கண்டுபிடிப்பதில் தீவிரமாக இருந்த 1921ல், இந்தியாவில் என்ன நடந்தது என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று என் பயணத்தை துவக்கினேன்.

“டைப் ஒன் சர்க்கரை நோயாளிகளின் நம்பிக்கை ஊட்டும் அனுபவங்கள்”

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பேன்டிங்,போஸ், இவர்களுக்கு பின்னும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *